INFORMATIONSMEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi uppskattar ditt intresse av vår webbplats och vill att du känner dig bekväm med oss. Du kan lita på att vi hanterar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Din sekretess är extremt viktig för oss och vi ser gärna att du tar dig tid att läsa igenom följande informationsmeddelande så att du förstår varför och hur vi samlar in dina data och hur vi kommer att använda dessa.

Vi tror att tillit går hand i hand med transparens.

Med detta vill vi på ett omfattande och transparent sätt informera dig om hur vi kommer att behandla de personuppgifter du tillhandahåller (hädanefter kallade "Personuppgifter") och/eller som samlas in medan du lägger en order online, genom att du besöker vår webbplats onycosolve.com (hädanefter kalladWebbplats").

Genom att lämna dina personuppgifter kan du dra fördel av de fördelar och förmåner som finns exklusivt tillgängliga för våra kunder. All information du skickar till oss är konfidentiell. Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter på de sätt och för de syften som finns angivna i denna policy.


1. VEM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA

Den enhet som samlar in personuppgifter, såsom DATAKONTROLLANT (hädanefter "Datakontrollanter") är:
- MBM Ltd, med registrerat säte i Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com, för klagomål gällande Dataskydd.


2. VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Du behöver inte ange dina personuppgifter för att besöka vår webbplats.
Vi kommer endast att samla in, lagra och använda dina personuppgifter om du tillhandahåller dessa som en del av en beställning online.

Personuppgifter kommer att behandlas för följande syften:
utförande av försäljningskontrakt, leverans av produkten, redovisning och fullgörande av juridiska skyldigheter samt kundservice.

Datakontrollanter kan samla in och behandla följande personuppgifter:
• personuppgifter: förnamn, efternamn;
• leverans- och faktureringsadress, bostadsadress, bostadsort, postnummer, e-postadress, telefonnummer eller mobilnummer, betalningsmetod samt leveransmetod
Databehandlare kan samla in och behandla följande personuppgifter:
• namnet på kredit-/bankkortsinnehavare
• kredit-/bankkortets utgångsdatum*.
*I detta fall är detta globala och välrenommerade företag som hanterar betalningar som utförs via bank- eller kreditkort

Detta är för att säkerställa att din beställning slutförs på ett korrekt sätt, att betalning mot postförskott eller via kredit-/bankkort (tredjepartsföretag som hanterar betalningar som utförs via kredit- eller bankkort) behandlas och att de produkter du köper från oss levereras till rätt adress. Så snart din beställning har lagts kommer du att få en orderbekräftelse via e-post, men vi använder inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte såvida du inte talar om för oss att detta är ok.


3. VAD HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Vissa personuppgifter som vi kommer att be om under köpet krävs för att kunna utföra köpet, leverera produkten, kontoföra köpet och fullgöra juridiska skyldigheter samt ge kundservice.
Inlämnande och behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte är valfritt, och därför behandlas personuppgifter för marknadsföring endast med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföringssyfte genom att kontakta enskilda datakontrollanter via den adress som nämns i stycke 1 (VEM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA). Att inte lämna ditt samtycke utesluter bedrivandet av marknadsföring, men har ingen inverkan på din möjlighet att slutföra dina inköp.


4. SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som lämnas och/eller samlas in av datakontrollanter, kommer att behandlas och lagras av automatiska verktyg och, i vissa fall, behandlas på papper (t.ex. med syftet att levereras via bud).
De personuppgifter som samlas in lagras under den tid som anses nödvändig för att fullfölja kontraktsåtaganden, eller tillhandahållandet av juridiska garantier eller kundservice i enlighet med villkoren för lagring som krävs enligt gällande lag. Personuppgifterna som samlas in för marknadsföring kommer att lagras tills kunden begär att få återkalla registreringen eller samtycket till behandlingen av personuppgifterna.
För att hantera returer av produkter eller eventuella reklamationer gällande felfungerande produkter, måste vi samla in och behandla dina personuppgifter. För att förebygga bedrägerier i samband med reklamationer och återköp, kan vi komma att behöva begära vissa personuppgifter av dig för att bearbeta din begäran.
Vi kan komma att lagra och bearbeta den information du lämnar under en viss period för att säkerställa att eventuella påståenden om bedräglig identitetsanvändning kan utredas på rätt sätt i framtiden.


5. VEM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna kommer att behandlas av:
• anställda och medarbetare till de datakontrollanter utsedda att vara ansvariga för behandlingen
• anställda och medarbetare till de databehandlare utsedda av datakontrollanter inklusive (i) personer som hanterar online-butiker och som kan visa, redigera och uppdatera de personuppgifter som anges i CRM-system i vilka datakontrollanterna behandlar data i e-handelssyfte (ii) personer som hanterar lagring av personuppgifter på uppdrag av datakontrollanterna i enlighet med lokala och europeiska avtal och lagar
• utomstående medlemmar i eller utanför EU, databehandlare som används av datakontrollanter framför allt för, transport (transportföretag, så att du kan få din leverans till exakt den adress du angivit), kundservice (call center för att säkerställa att ditt köp online kan levereras utan problem, samt för information om produkten).
Personuppgifterna kan också lämnas ut till tredje parter (detta är globala välrenommerade företag som hanterar betalningar som utförs via kredit- eller bankkort). Personuppgifterna kommer inte att spridas vidare på något sätt. Personuppgifterna kommer, i de fall där landet inte kan tillhandahålla en tillräckligt hög dataskyddsnivå, att föras ut ur landet eller EU i enlighet med de säkerhetsbestämmelser som tillämplig sekretesslagstiftning förordar.
Vi begränsar de uppgifter vi delar med tredje part för de specifika syften för vilka de är avsedda. De är under strikt kontroll av oss för att säkerställa att din integritet skyddas. Dessa företag kan aldrig fritt använda eller föra vidare dina data.


6. DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi samlat in, använt, fört vidare eller behandlat via datakontrollanterna (åtkomsträttighet), såväl som att begära integrering, rättelse eller radering och motsätta sig deras behandling. Vidare kan du, med start den 25 maj 2018 (när förordning (EU) 2016/679 träder i kraft), även utöva följande rättigheter: begränsning av behandling, dataöverföring och klagomål hos en tillsynsmyndighet.
I synnerhet har du rätt att invända och återkalla ditt samtycke helt eller delvis, gällande insamling, användning, avslöjande eller behandling av dina personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial, direktförsäljning eller för att genomföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation, både automatiserad (e-post, andra system för distanskommunikation, som till exempel, SMS, MMS) och traditionell (papperspost).
Om du föredrar att behandlingen av dina personuppgifter endast utförs genom traditionella kontaktmetoder, kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter via automatiserade kontaktmetoder.
För att kunna utöva dina rättigheter ovan och/eller lämna in en förfrågan eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, kan du skicka en begäran till datakontrollanterna genom att skriva till den här e-postadressen mbmltd.privacy@gmail.com eller till den postadress och de kontakter som nämns i stycke 1 (VEM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA) i detta informationsmeddelande.


7. VÅR ANVÄNDNING AV KAKFILER

Vi kan komma att samla in information om dina besök till denna webbplats, t.ex. din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp, hänvisande källa, besökslängd och antal sidvisningar. Vi kan använda denna information för att administrera webbplatsen, för att förbättra webbplatsens användarvänlighet. Dock är all information vi samlar in via kakfiler konfidentiell. Vi samlar bara in dessa på det sätt som beskrivs i aktuell policy.
Många personer som surfar på nätet är oroliga över sin integritet och användandet av "kakor" på internet. Kakor är små filer som kan användas för att lagra information du redan har angivit. Kakor kan inte användas för att "stjäla" information om dig eller din dator. Denna webbplats använder kakfiler för att komma ihåg dina preferenser. Webbplatsen kan exempelvis komma ihåg vilken sida du visar för att förenkla ditt nästa besök. Med detta sagt, kan du fortfarande inaktivera kakor när som helst i din webbläsares inställningar för internetalternativ, i de fall du inte vill använda kakfiler. Detta kommer dock att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användarvänlighet, inklusive denna.


8. KONTAKT

Du kan när som helst begära ut information om de uppgifter vi har lagrat, deras ursprung och mottagare, såväl som syftet med lagringen. Kontakta oss via e-post på mbmltd.privacy@gmail.com eller skriv till den postadress som nämns i stycke 1 (VEM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA) i detta informationsmeddelande. Om du vill begära en rättelse, blockering eller borttagning av data, eller om du vill återkalla ditt samtycke till användandet av dessa data, kan du kontakta oss på ovan nämnda adress.